Knudstrup Vandværk A.m.b.a.

 

Velkommen til Knudstrup Vandværk A.m.b.a.

Vi er p.t 195 andelshavere i værket der strækker sig fra Grågårde i øst og næsten til Karup i vest, samt fra Knudstrup by i nord og til syd for Gråmose.

Henvendelser i forbindelse med manglende vandforsyning eller opståede fejl på ledningsnettet kan rettes direkte til Frederiks Smedie &VVS på tlf. 4013 6465 eller 2482 7942.  Øvrige henvendelser kan rettes til bestyrelsen, spørgsmål ang. økonomi bedres rettet til værkets kasserer.

For at se de seneste vandanalyser klik her.

Kontakt informationer

Formand
Thomas Burri Thomsen
mobil: 6088 0736
e-mail:tt@the-thomsens.dk 
Næstformand og vandværkspasser
Jens Pedersen
mobil: 2099 7417
e-mail:jcdp82@hotmail.com 
Kasserer
Lars Maretti
Tlf: 86889050
mobil: 2482 7942
e-mail: vand@knudstrup.net 
Sekretær
Martin Olesen
mobil: 4097 1290
e-mail: Martin.Olsesen@email.dk
Bestyrelsesmedlem
Kaj Lauritssen
mobil: 21 22 55 07
e-mail: krogaarden@live.dk 
Frederiks Smedie & VVS a/s
mobil:  4013 6465
e-mail: tp@fsvas.dk
Hjemmeside: www.fsvas.dk