Fra ide til projekt

Baggrund for projektet.

Beboerne i Knudstrup og opland har længe manglet et grønt uformelt samlingspunkt tæt på naturen, hvor børn, unge og gamle kan være sammen om aktiviteter – både de uformelle der opstår når mennesker tilfældigt mødes i leg og fordybelse, men også de mere formelle slags som borgerforeningens årlige Sct. Hans fest og fællesspisninger.

Knudstrup borgerforening undersøgte forskellige placeringer til dette samlingssted, og valget faldt på  et ca. 3000 m2 grønt område på Vejlevej lige i udkanten af byen.

Før foto

Det grønne areal på Vejlevej før det hele startede (2012).

gronne_luft_before

Knudstrup set lidt fra oven – den røde pil viser det grønne areal.

Lørdag d. 28 januar 2012 afholdt Knudstrup borgerforening informationsmøde om fælles arealet – her blev der nedsat en arbejdsgruppe under borgerforeningen.

Arbejdsgruppen bestod af Stephen Galea, Jens Christian Deleuran Jensen, Sarah Burri Thomsen og Søs Lauritsen. Arbejdsgruppen gik videre med udabejdelsen af tegninger, kontakt til leverandører om indhentning af tilbud, udfærdigelse af budgetter og ansøgninger af fondsmidler til finansering af projektet som blev døbt “Den grønne plet”.

Arbejdsgruppen har under hele processen arbejdet tæt sammen med borgerforeningens bestyrelse.

 

I spetember 2012 indstillede LAG-Silkeborg “Den grønne plet til at modtage 50% af projektets pris dog maks 263.000 kr .

Oktober 2012 modtager projektet tilsagn om 58.500 kr. fra Tips og Lotto midlerne gennem Friluftsrådet.

December 2012 giver Lokale og anlægs fonden tilsagn om 150.000 kr. i etableringstilskud.

Marts 2013 modtager vi tilsagn om 55.719 kr. fra Silkeborg Kommune.

 

LDP Logo med tekst til højre_stor

 

Jubii 🙂 – målet var nået og projekt “Den grønne plet” var realitet.