Generalforsamling

I Knudstrup borgerforening

Der indkaldes hermed til generalforsamling

Torsdag d. 6 oktober kl. 19:00 på Knudstrup Kro

med vedtægtsændringer som punkt på dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til

Formanden Kaj Kristensen, tlf. 6113 0320
Senest onsdag d. 28 september.

Kl. 18:00 Knudstrup borgerforening giver mad ekskl. drikkevarer.
Kun for medlemmer.

Tilmelding senest onsdag d. 28 september

til Anne,  tlf. 26 71 61 74.

Der vil ligeledes i år være bankospil med gode præmier.

Med venlig hilsen
Knudstrup borgerforening